ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

ЦПЛР – ОДК с редица занимания за малки и големи
За новата учебна 2021/2022 г. Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Козлодуй, обявява прием на деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст.
От 1 октомври Центърът ще предлага безплатни занимания в следните школи и клубове:
– Школа по изобразително изкуство – р-л Мариана Ангелова;
– Школа по приложно изкуство – р-л Мариана Ангелова;
– Клуб „Себепознание и личностно развитие” – р-л Даниела Първанова;
– Клуб „Експериментално изкуство” – р-л Даниела Първанова;
– Клуб „Птици, екология и туризъм” – р-л Петя Лазарова;
– Клуб „Живият свят” – р-л Петя Лазарова;
– ВГ „Щуротреска” – р-л Галя Цветанова
Общинският детски комплекс е открит за занимания през цялата учебна година. За записване към отделните дейности и групи е необходимо да се подаде заявление, със съгласието на родителите. Обучението и изявите на децата и учениците са безплатни.
За информация и записване: всеки работен ден в ЦПЛР – ОДК, Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” 26, телефон за връзка: 0973/8 04 09.