ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

Излъчени са първенците в VII ЕКО - конкурс "Втори живот за отпадъците"

Приключи онлайн - гласуването в организирания от Клуб „Екология” към ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй „Еко - конкурс за нестандартни идеи при повторната употреба на отпадъци и превръщането им в полезни за бита материали”. В конкурса участваха десетки деца и ученици от община Козлодуй, като заелите първите десет позиции в онлайн - класацията получават награди – спортни раници и бутилки за многократна употреба, осигурени от Община Козлодуй.

С най – много гласове във фейсбук страницата на ЦПЛР – ОДК и победители в конкурса за най-оригинални творби са следните участници:

1. Даяна Цветомирова Иванова - 6 г.
ОДЗ „Радост” – с.Гложене

2. Румен Данаилов Димитров – 6 г.
ОДЗ „Радост” – с. Гложене

3. Илиан Ивайлов Илиев – 13 г.
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Козлодуй

4. Теодора Маринова Терзийска – 13 г.
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Козлодуй

5. Теодора Митрева – VII кл.
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Козлодуй

6. Бориса Цветомирова Христова – 6 г.
ОДЗ „Радост” – с. Гложене

7. Евгени Евгениев Аврамов - 13 г.
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Козлодуй

8. Елена Сергеева Гошева – 12 г.
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Козлодуй

9. Виктория Пламенова Валентинова
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Козлодуй

10. Антоан Анатолиев Любенов - 13 г.
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Козлодуй

Клуб „Екология” към ЦПЛР – ОДК ще се свърже с първенците в конкурса за получаване на наградите.

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕТО И ИНТЕРЕСА КЪМ КОНКУРСА!