ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

ЮБИЛЕЕН XX ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА “НИЕ - ДЕЦАТА”

ЦПЛР - ОДК, гр. Козлодуй и Община Козлодуй
организират
ЮБИЛЕЕН XX ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
НА ТЕМА “НИЕ - ДЕЦАТА”
СТАТУТ
на конкурса
Конкурсът е част от Календар за младежки дейности на Община Козлодуй за 2024 г.
В конкурса могат да се включат участници от училища, детски градини, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие, образователни и културни институции от област Враца и страната, които проявяват интерес към обявената тема.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
- Стимулиране и развиване на детското творчество и създаване на възможност пред децата да се изразяват в избраната от тях област – изобразителното изкуство.
- Утвърждаване на ЦПЛР - ОДК като традиционно средище за културно и творческо развитие на децата и учениците.
РЕГЛАМЕНТ:
В конкурса могат да участват деца от 5 до 19 години в следните възрастови групи:
- Първа група: 5 – 7 години;
- Втора група: 8 – 10 години;
- Трета група: 11 – 14 години;
- Четвърта група: 15 – 19 години.
Всеки от участниците може да изпрати до 2 творби с размер: 35/50 см. Приемат се всички видове техники и средства: акварел, темперни бои, пастели, рисунка, графика, молив, туш и др.
За всяка творба е необходимо да бъдат отбелязани:
- Трите имена на автора и възраст;
- Училище, детска градина, център за подкрепа за личностно развитие и др.;
- Точен адрес и телефон;
- Ръководител.
Творбите следва да бъдат изпратени до 17 април 2024 г. (важи датата на пощенското клеймо) на адрес: 3320 гр. Козлодуй, Област Враца, ул. “Кирил и Методий” № 26, ЦПЛР - ОДК.
За всяка възрастова група ще бъдат раздадени по 3 награди – за І, ІІ и ІІІ място.
Отчитането на резултатите от конкурса и награждаването на участници с призови места ще се проведе в Дом на енергетика на 30.04.2024 г., от 17:30 часа, когато ще се състои и откриването на Изложбата към конкурса.
При невъзможност за присъствие на награждаването, наградите ще бъдат изпратени до децата и институциите.
Получените творби за конкурса остават за съхранение във фонда на ЦПЛР - ОДК, с благодарност за участието и за популяризация за инициативата.