ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

Екип

  • Таня Спасова – директор на ОДК, гр. Козлодуй

Регионалистика и управление. С дългогодишен опит в администрирането на извънучилищните дейности. Специализация и обучение  в сферата на Управление и мотивация на персонал. Множество квалификационни програми в Системата на образованието. Специализирано обучение в областта на Финансово -   счетоводните дейности. Квалификация в Системата на делегираните бюджети към Министерството на образованието. Член на общинската  комисията по реализация на програмата ”Община – приятел на детето”, част от международната инициативата на ЮНЕСКО. Член на БДЗП, с участие и организиране на множество национални и трансгранични проекти, свързани с регионалното планиране и екологичната инфраструктура в района на гр. Козлодуй и по поречието на р. Дунав.   Съдебен заседател към Районен съд – гр. Козлодуй.

От 2019 г. е член на Комисията по образование към Националното сдружение на общините в Република България.

 

  • Мариана Ангелова – преподавател в ОДК, гр. Козлодуй

Художник приложник.  Квалификация -  арт терапия.  Обучение и специализация - информационни технологии в бизнеса и комуникация в организационните структури. Множество авторски изложби и арт – пърформанси. Различни почетни отличия на национално и международно ниво – като инициатор и ръководител на художествените дейности  с младите хора на територията на града и общината. Основател и организатор на традиционно провеждащата се от 9 години областна изложба – „Ние децата”, в гр. Козлодуй.

 

  • Петя Лазарова – преподавател в ОДК, гр. Козлодуй

Еколог- орнитолог, член на БДЗП -  участва в изготвянето на Екологична карта Натура 2000, Национално изследване – Мониторинг на обикновените видове птици, картиране на гнезда на морски орел и отговорник за провеждането  на Средно-зимно преброяване на водолюбивите птици, на сто километровата територия около гр. Козлодуй,. Основател на Клона на БДЗП в гр. Козлодуй и детския орнитологичен клуб „Аз и птиците” към ОДК. Множество участия с деца от клуба в национални състезания, завоювали първа награда в Четвърто   национално състезание по природни науки и екология за ученически проекти на тема „Опазване на околната среда през 21 век”, гр. Плевен.

 

  • Даниела Първанова – преподавател в ОДК, гр. Козлодуй

Социална, клинична и консултативна психология, позитивна и аналитична психотерапия. Индивидуална и групова терапия и консултиране в юношеска в възраст, семейно консултиране и терапия. Дългогодишен опит в психологическата подкрепа на подрастващите през средствата на изкуството и изкуствотерапията. Работа с деца с проблеми в адаптацията, деца със СОП и деца с нарушения в нервно-психическото развитие. Консултиране и терапия при психосоматични заболявания. Практика в областта на имиджмейкинга и  рекламата, както и опит в сферата на човешките ресурси – психологически подбор и мотивация на персонал.

 

  • Силвия  Александрова - психолог

Дългогодишен опит в Системата на образованието и извънучилищните дейности. Специализирано обучение за Работа и управление на проекти. Квалификация за работа по Оценка на риска в системата на извънучилищните дейности. Добро познаване и владеене на актуалните изменения, промени и нововъведения в нормативната база и цялостната политика на образователната система и извънучилищните дейности.

 

  • Александър Цветков - учител, танцово изкуство

Бакалавър е със специалност „Българска народна хореография” от Югозападния университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Професионален хореограф - педагог, член на асоциацията на хореографите в България. Създател на танцов клуб „Огоста” в село Гложене. Създател е и на танцов клуб "Кибритлии", гр. Мизия. През 2017 година основава Танцова школа „Цветков”, като през нея са минали обучения над 500 деца и възрастни. Той е и главен художествен ръководител на танцова школа „Цветков”, град Козлодуй. Неговите възпитаници са носители на редица награди от фолклорни фестивали в страната и чужбина.