ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

Дейности

Един от основните клонове в дейността на ЦПЛР-ОДК са развитие на интересите и потребностите на децата и младите хора. Клубовете и кръжоците са в областите на хуманитарните, природо-научните дейности и изкуствата. Ролята и мястото на изкуствата в дейността на ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй са от стратегическо значение.

В тази връзка от 1991 година функционира кръжок „Изобразително изкуство”. Постепенно той прераства в школа по изобразително и приложно изкуство с шест групи. Разширява се и възрастовият диапазон на децата и учениците, които посещават школата, от 5 годишни до 19 годишни. От друга страна, имаме и постоянно присъствие на отделни деца, които имат желание да творят самостоятелно – индивидуално, под ръководството на старши учителя – ръководител на школата. Това води и до постигане на високи резултати от децата, както на областни, така и на национални и международни конкурси. Школата е и домакин и организатор на Областна изложба-конкурс „Ние, децата”, която тази година ще се организира за петнадесети път. Всички общински изложби и конкурси в областта на изобразителното изкуство също са продукт на школата.