ЦПЛР ОДК Козлодуй

Център за подкрепа за личностното развитие

 

 

Център за подкрепа за личностно развитие -

Общински детски комплекс, гр. Козлодуй работи с

талантливи деца и ученици и с деца и ученици със СОП.

 

 

 

 

 

 

Актуални новини