ЦПЛР ОДК Козлодуй

Център за подкрепа за личностното развитие

ЦПЛР ОДК - Козлодуй

 

 

Център за подкрепа на личностното развитие

Общински детски комплекс, гр. Козлодуй работи с

талантливи ученици и деца със СОП.

 

 

 

Актуални новини