ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

ПРАЗНИЧНА ИГРА СЪС СВЕТЕЩ ПОЙ

ПРАЗНИЧНА ИГРА СЪС СВЕТЕЩ ПОЙ
Съвместна подкрепа на творчески организации, с фокус върху артистичните изяви на подрастващите
На 18 декември, групата по Експериментално изкуство към ЦПЛР - ОДК се включи в Празничния концерт на НЧХП „Христо Ботев - 1879”, заедно с всички състави и творчески екипи към читалището.
От името на домакините, участниците в концерта бяха посрещнати с много внимание и топло отношение, подаръци и коледни сувенири за всеки един.
Като поздрав от детския комплекс бе представено светлинно шоу като сценичен етюд със светещ пой и цветни ефекти, в който се включиха всички от групата по Експериментално изкуство, а за малките - това беше първият голям „адреналин”.
Малките са на възраст от 4 - до 8 годишни, от началото на тази учебна година са в групата, учат бързо с помощта на големите и работят с много интерес и всеотдайност. Репетициите са открити за родителите, които изцяло подкрепят децата и групата.
Големите участват в представленията и на Огнена група „Феникс”, като постепенно въвеждат малчуганите в изкуството на огнения пой, от който са взаимствани елементите на светещия пой и атрактивните сценични комбинации, представени на коцерта.
ЦПЛР - ОДК и групата по Експериментално изкуство благодарят на екипа на читалището за творческата атмосфера, прекрасната сцена и организацията!
За споделянето и помощта - с признание към Балет „Ириси” към Дом на енергетика, с ръководител Мая Айвазова, които правят свободни и уверени младите хора, с вдъхновение да импровизират и създават авторски хореографии, както и да помагат на другите. Групата по Експериментално изкуство и Балет „Ириси” имат общи участници, като двата състава непрекъснато се подкрепят взаимно в творческия процес.
В навечерието на празниците, ЦПЛР - ОДК благодари на всички организации, родители и приятели за съвместната работа с децата и учениците, за творческия обмен, възможностите за изява и хубавите общи преживявания!