ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

Прием

ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ШКОЛИТЕ И КЛУБОВЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ В СГРАДАТА НА УЛИЦА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №26 (СТАРАТА СГРАДА НА СЪДА)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ