ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

XV ОБЛАСТЕН ЕКО - КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА “ПТИЦИТЕ ОКОЛО НАС”

ЦПЛР - ОДК, гр. Козлодуй и Община Козлодуй
организират
XV ОБЛАСТЕН ЕКО - КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ФОТОГРАФИЯ
НА ТЕМА “ПТИЦИТЕ ОКОЛО НАС”
СТАТУТ
на конкурса
Конкурсът е част от Календар за младежки дейности на Община Козлодуй за 2024 г.
В конкурса могат да се включат участници в училища, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие от област Враца и страната, които проявяват интерес към обявената тема.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
- Стимулиране и развиване на детското познание в областта на науката и творчеството, с възможности за споделяне на личен опит в областта на орнитологията и фотографията.
- Развитие на ЦПЛР - ОДК като център за развитие на децата и учениците, с дейности на областно и национално ниво.
РЕГЛАМЕНТ:
Участниците се разделят на 2 възрастови групи:
- I група: от IV – VIII клас;
- II група: от IX-XII клас.
Участието във фото-конкурса е индивидуално, като всеки участник може да участва с неограничен брой снимки с формат: 15/21, на хартиен носител. В конкурса се допускат само авторски фотографии.
Ще бъдат раздадени награди, грамоти и специални отличия в следните категории: "Диви птици"; "Екзотични птици" и "Природа".
Към всяка снимка е необходимо да бъде отбелязана следната информация:
- Трите имена на автора, възраст и телефон;
- Клас, училище, център за подкрепа за личностно развитие и др.;
- Ръководител.
Снимките за фотоконкурса трябва да бъдат изпратени най-късно до 17 април 2024г. (важи датата на пощенското клеймо), на адрес: 3320 гр. Козлодуй, Област Враца, ул. “Кирил и Методий”- 26, ЦПЛР –ОДК.
Оттчитането на резултатите от конкурса и награждаването на участниците с призови места ще се проведе на 30.04.2024г . в Дом на енергетика, гр. Козлодуй, когато ще бъде открита и Изложбата към конкурса.
При невъзможност за присъствие на награждаването, наградите ще бъдат изпратени до институциите, работещи с деца.
Получените снимки за конкурса остават за съхранение във фонда на ЦПЛР - ОДК, с благодарност за участието и за популяризация за инициативата.