ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

Да дадем втори живот на пластмасата!

Елица Десиславова Петрова - 9 години
Школа по изобразително и приложно изкуство към ЦПЛР - ОДК, гр. Козлодуй

VII "Еко - конкурс за нестандартни идеи при повторната употреба на отпадъци и превръщането им в полезни за бита материали"
ЦПЛР - ОДК, гр. Козлодуй, 2020 г.